วิวัฒนาการทางการเงิน

วิวัฒนาการทางการเงิน

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ การที่มนุษย์จะครอบครองสิ่งใดได้ก็ต้องใช้วิธีลักขโมยหรือใช้อำนาจข่มขู่บังคับเอามาเท่านั้น ต่อมาเมื่อระบบสังคมต่าง ๆ พัฒนาจึงรู้จักการแลกเปลี่ยนสิ่งของแต่อยู่ในลักษณะความพึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยนของทั้งสองฝ่ายเพราะยังไม่มีสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน บางครั้งอาจจะเอาพื้นที่ทำการเกษตรแลหลายสิบไร่แลกกับเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยก็ได้ซึ่งเป็นผลมาจากไม่มีการควบคุมราคาสินค้าและทรัพยากรจำนวณมากยังไม่มีเจ้าของ
ในเวลาต่อมาเมื่อระบบสังคมเปลี่ยนจากการใช้กำลังในการปกครองเป็นรูปแบบรัฐบาลจึงมีการกำหนดราคากลางของสินค้าจากเอาสินค้าแลกเปลี่ยนกันโดยตรงก็เปลี่ยนเป็นการใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทน เพื่อตัดปัญหาเรื่องไม่สามารถแบ่งสินค้าจนมีมูลค่าเท่ากันได้ ในยุคนี้ตัวรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะใช้สิ่งใดในการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น หอยเบี้ย กระดาษพิมพ์ลาย แท่งไม้พิมพ์ลาย ตลอดจนถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ปลอมแปลงได้ยาก แต่การกระทำรูปแบบนี้ก็จะค้าขายได้เฉพาะในกลุ่มสังคมของตัวเองเท่านั้นทำให้เกิดปัญหาการค้าขายระหว่างกลุ่มขึ้นมาอีก เพราะแต่ละกลุ่มก็เชื่อถือเฉพาะสื่อกลางของตนเองเท่านั้น จึงมีการตกลงกันระว่างกลุ่ม และในที่สุดก็กำหนดให้ใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เพราะทองคำหายาก มีความสวยงาม และยังปลอมแปลงยากอีกด้วย แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกเพราะไม่สามารถแบ่งทองคำให้มีราคาเท่ากับสินค้าได้ จนมีผู้คิดระบบตั๋วทองคำขึ้นมาโดยเอาทองคำไปฝากไว้กับคนที่เชื่อถือ แล้วจะได้รับเอกสารที่สามารถนำไปแลกกลับเป็นทองคำได้ ซึ่งระบบนี้ก็ยังเป็นต้นแบบของระบบธนบัตรที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน