เงินบาทแข็งทะลุ 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

เงินบาทแข็งทะลุ 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยที่เดียวในช่วงนี้ที่ตั้งแต่สินปี 2561 ที่ผ่านมาเงินสกุลบาทของไทยก็แข็งค่าขึ้นมากในระดับรอบหลายปี ซึ่งปัจจุบันถือว่าคงที่ประมาณ 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการ ปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อการนำเข้า การส่งออก การท่องเที่ยว อย่างอย่างมหาศาล แล้วยังกระทบกับภาคการผลิตตลอดถึงแรงงานคนไทยจำนวนมากที่ถูกเลิกจ้างเพราะค่าเงินบาทแข็งประกอบกับสถานการทางการเมืองในประเทศที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่นัก ทำให้นายจ้างชาวต่างชาติมองความผันผวนเหล่านี้เป็นความเสี่ยงว่าต้นทุนในการดำเนินการสูงเกินไปจึงต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่ใช้ต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าไทย ซี่งมีหลายโรงงานก็ได้ประกาศเลิกจ้างแล้วย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อบ้านของไทยอย่างเวียดนามแล้วจำนวนมาก
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นแบบลูกโซ่ เมื่อโรงงานขนาดใหญ่ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตรถยนต์ปิดตัวลงก็ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและโรงงานขนาดเล็กที่คอบป้อนวัตถุดิบตลอดถึงร้านค้า ร้านอาหารที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังต้องปิดตัวลงไปตาม ๆ กันซึ่งหลายคนคงทราบกันดีเกี่ยวกับข่าวคราวเหล่านี้ที่มีให้เห็นเป็นจำนวนมากตั้งแต่กลางปี 2561
สำหรับพนักกงานเงินเดือน ราชการ จนถึงเกษตรกรบางส่วนอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักกับปัญหานี้เพราะมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่เชื่อไหมว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหลายหลายครั้งก็เกิดจากความไม่สนใจอย่างนี้ จนมีนักวิเคราะห์หลายคนตั้งชื่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยที่กำลังจะเกิดว่าเป็น “การต้มกบ” ที่น้ำจะค่อย ๆ ร้อนจนในที่สุดก็แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้ว