QE (Quantitative Easing)

QE (Quantitative Easing)

QE หรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นกระบวนการทางการเงินอย่างหนึ่งที่ประเทศมหาอํานาจนิยมใช้กระตุ้นเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในอดีตมนุษย์เราผูกมูลค่าของธนบัตรหรือเงินกระดาษที่เราถือกับทองคำ ถ้าประเทศไหนต้องการพิมพ์ธนบัตรออกมาเท่าไหร่ก็จะต้องมีทองคำสำรองไว้ในธนาคารมากเท่านั้น แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง 1 แต่เดิมหลายประเทศพันธมิตรได้ฝากเงินไว้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก แต่แล้วทางสหรัฐอเมริกากลับไม่มีทองสำรองไว้ในคลังมากพอเท่ากับปริมาณธนบัตรสกุลดอลลาร์ที่อเมริกาพิมพ์ออกมา จากนั้นไม่นานอเมริกาได้ออกมาประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการบริหารทางการเงินของรัฐไปเลยทีเดียว หรือจะสรุปมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณแบบสั้น ๆ ก็คือการพิมพ์ธนบัตรกระดาษที่ไม่มีทรัพย์สินค้ำประกันแต่ใช้เครดิตของรัฐบาลตัวค้ำประกันแทนก็ได้
รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดหนี้สาธารณะสูงในระดับ เกือบพันล้านล้านบาท ซึ่งเป็นยอดหนี้สาธารณะในระดับประเทศที่สูงมากที่สุดในโลกแต่สภาพคล่องทางการเงินของอเมริกายังดำเนินไปได้เพราะมีการนำเงินดอลล่าไปผูกค่าไว้กับน้ำมันหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากซึ่งนโยบายทางการเงินรูปแบบนี้จะมองว่าสหรัฐอเมริกาบริหารทางการเงินแบบไม่ยุติธรรมก็ได้ แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องด้วยสกุลเงินดอลลาร์ถูกใช้อยู่เป็นจำนวนมากจึงยากที่จะปรับเปลี่ยนระบบนี้และถ้าหากประเทศอื่นที่มีสภาพคล่องไม่ดีนักแต่หันมาใช้มาตรการผ่อนคลายปริมาตรก็จะกลายเป็นเหมือนประเทศเวเนซุเอลาที่เกิดการล่มสลายทางการเงินในปีที่ผ่านมา